baner_botiga baner_botiga

Carabasso en flor (femella)
Flor de carabassó (mascle)
Pensament
Clavell
Caputxina
Begònia
Taget /Clavell d’agost
Còleus
Rosa
Elèctrica
Amarant tricolor
Aromàtiques
Partida Primera Marrada s/n · 25600 Balaguer (Lleida) · Tel. 973 451 421 · Fax 973 449 162 · A/e.: ventas@pamieshorticoles.com · Advertència legal